Mis on eAruanne

 

·     eAruanne on internetipõhine reaalajas toimiv maksebilansistatistika aruannete täitmise, esitamise ja säilitamise keskkond.

 

 

Kuidas saada eAruande kasutajaks

 

·     Äriühingu esindaja peab täitma „Kasutajaks registreerimise taotluse” ja esitama selle Eesti Pangale. Kasutamistingimustest loe täpsemalt siit.

 

 

eAruandesse sisenemine

 

·     eAruandesse saab siseneda veebiaadressilt https://aruanne.eestipank.ee/ internetipanga vahendusel või ID-kaarti kasutades.

 

 

eAruande eelised ja võimalused

 

·     aruanded on osaliselt eeltäidetud (kui eelmise perioodi andmete esitamisel on kasutatud eAruannet)

·     tabelite vahel liikumine on mugav ja lihtne

·     aruande täitmist on võimalik katkestada ja jätkata sobival ajal

·     andmeid saab laadida ka otse ettevõtte andmebaasist

·     sisestusvigu kontrollib tarkvara ja suunab neid parandama

·     kõigist esitatud andmetest säilib terviklik ülevaade

·     aruandeid saab salvestada ja vajadusel välja trükkida

·     aruande esitamine Eesti Pangale on kiire ja turvaline